ประกาศรับสมัครงาน

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

 

 

ตำแหน่งงาน

         1. พนักงานการบัญชีและงบประมาณ     จำนวน  1  อัตรา

         คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                        - ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี

   - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี

                        - มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

                        - มีความรู้เกี่ยวกับ GFMIS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

         คุณสมบัติพิเศษ

  -        มีความขยัน หมั่นเพียร มีวินัย และตั้งใจในการทำงาน

  -        สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี

  -        มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 

ระยะเวลาในการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มกราคม 2563

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่

งานบริหารทั่วไปและงานบริหารงานบุคคล

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

โทร. 0-2241-0170 , 0-2243-0615  ต่อ 104

คลิ๊ก ดาวน์โหลด --> ไฟล์รับสมัครพนักงานการบัญชีและงบประมาณ