ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

  • ประกาศราคากลาง/ขอบเขตของงาน

 (22/08/62) ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่างๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  คลิ๊กดูรายละเอียด...