ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา      

  เรื่อง  สอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่างๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คลิ๊ก ดาวน์โหลด -->ไฟล์ใบสอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่างๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว