ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 31 January 2019 14:00
  • 565
  • 0
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ประกาศราคากลาง/ขอบเขตของงาน ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ฯ     (28 ส.ค. 63)    ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) จ้างเหมาเอกช
อ่านต่อ
ข่าวรับสมัครบุคคลากร
  • 22 January 2019 16:36
  • 765
  • 0
รอปรับปรุง  
อ่านต่อ